ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА ВЛАДИНОГ САВЕТА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У 2024. ГОДИНИ

Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе  одржао је 24. јануара прву седницу у 2024. години.

На седници је усвојен Извештај о раду Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе за 2023. годину, а том приликом разматрана су и питања од значаја за унапређење примене закона у области стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе, као и сарадње са јединицама локалне самоуправе ради сагледавања њихових потреба у вези са посебним програмима обуке.

У том смислу, Савет је оценио значајним успостављање ближе сарадње са новооснованом Мрежом школа – заједничким телом за унапређење сарадње институција у чијем су делокругу послови изградње капацитета и стручног усавршавања у државним и другим органима, како би се обезбедила додатна подршка у развоју, припреми и спровођењу интерресорних програма обуке у мултисекторским областима стручног усавршавања у којима би учестовали и запослени у јединицама локалне самоуправе.

Поред тога, Савет је разматрао и више посебних програма стручног усавршавања које су припремиле општинске и градске управе и дао мишљење да ће њихово доношење и спровођење у 2024. години допринети  даљем унапређењу знања и вештина запослених на појединим радним местима или врсти послова из изворног делокруга и надлежности тих јединица локалне самоуправе.Skip to content