Годишњи извештај Управног инспектората

У Годишњим извештају о раду Управног инспектората приказани су подаци о броју инспекцијских надзора по областима надзора, подаци о броју мера за отклањање утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду, које су предложене руководиоцима надзираних органа.

Погледајте:

 

 

 

 

 Skip to content