upravna ispekcija kontrolne liste Tag

Закон о инспекцијском надзору прописује да је инспекција дужна да сачини контролне листе из своје области инспекцијског надзора, објави их на својој интернет страници и примењује у поступку редовног инспекцијског надзора. Контролна листа је јавно доступан документ који сложене и обимне законске обавезе приказује кроз низ...

Skip to content