ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА КОРИШЋЕЊЕМ УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ У СТРУЧНИМ ИСПИТИМА

I ПОДНОШЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ПОДНЕСАКА

Министарство државне управе и локалне самоуправе пружа услуга електронске управе државним и другим органима, органима јединица локалне самоуправе и имаоцима јавних овлашћења (у даљем тексту: органи) који за своје запослене подносе захтеве за полагање:

  • Државног стручног испита;
  • Посебног стручног испита за матичара.
  • Испитa за инспектора
  • Испита за комуналног милиционара.

Органи подносе захтеве за полагање наведених стручних испита на Електронском јединственом управном месту изграђеном у оквиру софтверског решења за стручне испите, коме се приступа путем веб презентације Министарства.

У циљу подршке органима израђено је и Корисничко упутство за подношење електронских поднесака на електронском јединственом управном месту.

НАПОМЕНА:

Неопходно је да се приликом приступа Електронском јединственом управном месту СТРУЧНИ ИСПИТИ користи претраживач Google Chrome/Microsoft Edge.

Како би рачунар могао да прочита сертификат са картице, неопходан предуслов је да буде инсталиран посебан софтвер тзв. middleware. Упутство за његову инсталацију обезбеђује Сертификационо тело које је издало картицу са електронским сертификатом.

Након инсталације middleware-a, могуће је улоговати се помоћу сертификата. Процес инсталације middleware-a се разликује у зависности од издавача картице и подразумева се да су њихове процедуре испоштоване и картица/читач инсталирани.

II КОРАЦИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ОРГАНА ЗА КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ

Регистрација корисника за електронске услуге ДРЖАВНИ СТРУЧНИ ИСПИТ / ПОСЕБАН СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА МАТИЧАРА / ИСПИТ ЗА ИНСПЕКТОРА / ИСПИТ ЗА КОМУНАЛНОГ МИЛИЦИОНАРА

Органи подносе захтев за регистрацију корисника система (органа и овлашћеног службеног лица органа), уз који:

1. достављају податке о овлашћеном службеном лицу за подношење захтева за полагање државног стручног испита / посебног стручног испита за матичара / испита за инспектора /  испита за комуналног милиционара и предузимање других радњи у систему, на образцу:

 

  1. обезбеђују квалификовани електронски сертификат за приступ овлашћеног службеног лица систему;
  2. достављају експорт дигиталног електронског сертификата овлашћеног службеног лица у CER формату, у складу са Упутством за експорт сертификата.

Захтев за регистрацију корисника, са попуњеним обрасцем и експортом квалификованог електронског сертификата у CER формату, доставља се путем електронске поште на адресу: branislav.simjanovic@mduls.gov.rs , а затим и путем поште, потписане од стране руководиоца органа.

Регистрација корисника који су доставили непотпуне податке

Органи који су доставили непотпуне податке за регистрацију за коришћење електронских услуга у Државном стручном испиту, Посебном стручном испити за матичара и Испита за инспектора и Испиту за комуналног милиционара, а које је ово министарство непосредно контактирало ради допуне истих, потребно је да без одлагања поступе у складу са захтевом и потребне податке за регистрацију доставе путем електронске поште на адресу:branislav.simjanovic@mduls.gov.rs .

Остале обавезе органа

Сви органи – корисници услуга електронксе управе у наведеним стручним испитима дужни су да убудуће благовремено Министарству државне управе и локалне самоуправе, достављају:

  • ажуриране податке о овлашћеном службеном лицу, потреби одређивања другог или других овлашћених службених лица за подношење електронских поднесака и општење електронским путем, са експортом дигиталног електронског сертификата у CER формату за то/та лица;
  • воде рачуна о крају важења квалификованог електронског сертификата издатог овлашћеном службеном лицу, односно достављају податаке о важећем квалификованом електронском сертификату.

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА

Подношење захтева за полагање стручних испита од стране корисника система – државних и других органа, од 1. јануара 2022. године, могуће је искључиво путем Електронског јединственог управног места, коме се приступа са веб презентације Министарства државне управе и локалне самоуправе, избором из главног менија опције Стручни испити, а затим из падајућег менија одговарајуће врсте стручног испита.

 Skip to content