lokalna samouprava

Javnu upravu čine sve institucije, organizacije i pojedinci koji imaju određena javna ovlašćenja, odnosno pružaju javne usluge.

Reforma javne uprave u Srbiji je visoko među prioritetima Vlade Republike Srbije, a opšti cilj reforme je: dalje unapređenje rada javne uprave u skladu sa principima Evropskog administrativnog prostora, obezbeđivanje visokog kvaliteta usluga građanima i privrednim subjektima, stvaranje javne uprave koja će značajno doprineti ekonomskoj stabilnosti i povećanju životnog standarda. PROČITAJTE VIŠE

Ljudska-i-manjinska-prava

Srbija je višenacionalna i višekulturna država u kojoj uz većinski srpski narod žive i pripadnici velikog broja nacionalnih manjina i različitih religijskih i jezičkih grupa koje se među sobom razlikuju po brojnosti, prostornom razmeštaju, etničkim, religijskim, jezičkim, kulturnim i obrazovnim običajnim i drugim osobenostima.
Društveno-politički sistem Republike Srbije ustrojen je na principu potpune zaštite nacionalnih manjina, sa mnogim novim i originalnim rešenjima koja se ne mogu sresti u drugim državama.

U ovom mandatu

30

novih zakona

98%

podataka iz matičnih knjiga je prepisano u elektronski oblik

26 504

preventivnih, umesto kaznenih inspekcijskih mera u 2018.

52%

veći fond za opštine u 2019. godini

78%

lokalnih inspekcija smatra da je unapređen inspekcijski nadzor

37,61%

veći fond za manjine u 2019. godini

3 416 575

puta su službenici razmenili podatke ne tražeći ih od građana

Prepis matičnih knjiga u elektronski oblik

 

U cilju modernizacije uprave, bolje komunikacije između institucija i efikasnijeg pružanja usluga građanima, matične knjige se digitalizuju. Više od 98% podataka o građanima za poslednjih 100 godina prebačeno je u elektronski oblik.  Zahvaljujući tome, građani danas  mogu u bilo kojoj opštini ili gradu, bez obzira na mesto rođenja, da dobiju svoj izvod iz matične knjige rođenih.

 

Reforma inspekcijskog nadzora

 

Sve republičke inspekcije i 78% anketiranih lokalnih inspekcija smatra da je primena Zakona o inspekcijskom nadzoru unapredila inspekcijski nadzor. Reformu pozitivno ocenjuju i privrednici – samo 13% njih smatra inspekcije otežavajućim faktorom poslovanja.

 

Matične knjige

Matične knjige

U matične knjige se upisuju činjenice rođenja, braka, smrti i druge zakonom predviđene činjenice i promene u vezi sa njima.

 

Registar UO

Registar UO

Upravni okrug se obrazuje radi vršenja poslova državne uprave izvan sedišta organa državne uprave. U Republici Srbiji postoji 29 upravnih okruga.

 

Registar udruženja

Registar udruženja

Građani Srbije imaju pravo da radi ostvarivanja određenog zajedničkog ili opšteg cilja interesa, osnivaju udruženja. Registar udruženja vodi Agencija za privredne registre

 

Registar nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Registar nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Radi ostvarenja prava na samoupravu u kulturi, obrazovanju, obaveštavanju i službenoj upotrebi jezika i pisma, nacionalne manjine mogu izabrati svoje nacionalne savete.

 

Registar političkih stranaka

Registar političkih stranaka

Politička stranka stiče status pravnog lica i počinje sa radom danom upisa u Registar političkih stranaka koji vodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

 

Birački spisak

Birački spisak

Jedinstveni birački spisak je jedinstvena evidencija državljana Republike Srbije koji imaju biračko pravo. Vodi se putem savremenih tehnologija, kao elektronska baza podataka

 

Lokalne samouprave u Srbiji

Lokalne samouprave u Srbiji

Sistem lokalne samouprave je jednostepen, organizovan u 174 jedinica lokalne samouprave i baziran na monotipskom modelu opštine.

 

Poseban birački spisak

Poseban birački spisak

Poseban birački spisak je javna evidencija u kojoj se vode podaci o broju pripadnika određene nacionalne manjine