септембар 2017

Поводом протесне ноте и иступа у јавности Владана Станојевића, члана Националног савета ромске националне мањине и оптужби да је Министарство државне управе и локалне самоуправе прекршило закон и угрозило демократска начела и права националних мањина, Министарство обавештава јавност о разлозима за одбијање пријаве да се...

Нацрти закона о запосленима у јавним службама и о платама у јавном сектору омогућавају праведност, транспарентност, бољу организацију и финансијско управљање јавним службама, што у коначном доприноси бољем квалитету услуга које држава пружа грађанима и привреди“ рекао је министар државне управе и локалне сампуправе Бранко...

Министарство државне управе и локалне самоуправе  у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом,  позива заинтересоване представнике/це организација цивилног друштва да учествују у он-лајн консултативном процесу текста Нацрта о изменама и допунама Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање...