Javne rasprave i konsultacije

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i ovom prilikom poziva predstavnike državnih organa, organa autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, sve građane kao i stručnu...

Pozivamo sve javne službe, udruženja, socijalne partnere, stručnu javnost i druga zainteresovana lica da učestvuju u procesu konsultacija o Nacrtu Kataloga radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru u cilju priprema izmena i dopuna Uredbe o katalogu radnih mesta u javnim...

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA Na osnovu člana 41. stav 3. Poslovnika Vlade, Odbor za pravni sistem i državne organe, na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, doneo je Zaključak kojim je odobreno sprovođenje javne rasprave...

U okviru procesa praćenja učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu, Nezavisni mehanizam za izveštavanje objavio je Pregled Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2020-2022. godine, otpočevši na taj način proces javnih konsultacija o...

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O TEKSTU NACRTA ZAKONA O ZAŠTITNIKU GRAĐANA Na osnovu člana 41. stav 3. Poslovnika Vlade, Odbor za pravni sistem i državne organe je na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave doneo Zaključak kojim je određeno sprovođenje javne rasprave o tekstu...

U okviru procesa praćenja učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu, Nezavisni mehanizam za izveštavanje objavio je Prelazni izveštaj o rezultatima implementacije Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu za period od 2018-2020. godine, otpočevši na taj način proces javnih konsultacija...