Javne rasprave i konsultacije

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva zainteresovanu javnost da u periodu od 24. novembra do 8. decembra 2020. godine uputi svoje predloge, komentare i sugestije na Nacrt konačnog izveštaja – samoprocenu o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za za period 2018-2020....

U skladu sa zaključcima Vlade Republike Srbije određeno je sprovođenje javne rasprave o: Nacrtu zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru,  Nacrtu zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama, Nacrtu zakona o izmenama Zakona o platama  službenika i nameštenika...

Imajući u vidu da je od javne rasprave o izmena i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, kada je Nacrt zakona poslednji put objavljen, prošao određeni vremenski period, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, nastavljajući trend transparentnog i inkluzivnog postupanja, ovim putem...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave započelo  je online konsultacije o radnom tekstu Predloga uredbe o internom tržištu rada državnih organa, radi prikupljanja većeg broja komentara i sugestija zainteresovanih strana i sprovođenja stručnijeg i efikasnijeg postupka izrade teksta Predloga uredbe, koje će trajati do 21....