Централизована јавна набавка број 1/2019 – Набавка горива и мазива

НАРУЧИЛАЦ

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

11000 Београд, Бирчанинова 6 

објављује 

OБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

           у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 1/2019

Набавка горива и мазива