Централизована јавна набавка број 10/2019 – Набавка рачунарског материјала – тонера (осим за тонере набављене на основу ЦЈН која је покренута у 2018. години)

НАРУЧИЛАЦ

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

11000 Београд, Бирчанинова 6 

објављује 

OБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

           у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 10/2019

Набавка рачунарског материјала – тонера (осим за тонере набављене на основу централизоване јавне набавке која је покренута у 2018. години)