Centralizovana javna nabavka broj 10/2019 – Nabavka računarskog materijala – tonera (osim za tonere nabavljene na osnovu CJN koja je pokrenuta u 2018. godini)

NARUČILAC

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

11000 Beograd, Birčaninova 6 

objavljuje 

OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENOM UGOVORU

           u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke broj 10/2019

Nabavka računarskog materijala – tonera (osim za tonere nabavljene na osnovu centralizovane javne nabavke koja je pokrenuta u 2018. godini)