Plan javnih nabavki i izveštaji

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke i Direktivom o uređenju postupka javnih nabavki u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, a u cilju transparentnosti rada priprema plan javnih nabavki za svaku budžetsku godinu, kao i kvartalne izveštaje o sprovedenim javnim nabavkama. Planovi i izveštaji sadrže i podatke o nabavkama na koje se zakon ne primenjuje.

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Izveštaji o javnim nabavkama

Izveštaj o javnim nabavkama za prvi kvartal 2020. godine

Više informacija o javnim nabavkama iz prethodnih godina i njihovoj realizaciji možete videti u Informatoru o radu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.