Kontakti

Kabinet Ministra

Kabinet Ministra011/3613-654kabinet@mduls.gov.rsBirčaninova 6, 11 000 Beograd

Državni sekretari

Zoran Kasalović011/3620-142drzavni.sekretar@mduls.gov.rsBirčaninova 6, 11 000 Beograd
Žikica Nestorović011/2681-152drzavni.sekretar@mduls.gov.rsBirčaninova 6, 11 000 Beograd
Ivan Bošnjak011/364-3973 drzavni.sekretar@mduls.gov.rsBirčaninova 6, 11 000 Beograd

Služba za saradnju sa medijima

Odnosi sa javnošću011/ 2686-022press.mduls@mduls.gov.rs Birčaninova 6, 11 000 Beograd
Jelena Parezanović011/ 2686-022jelena.parezanovic@mduls.gov.rs
Nataša Sokolović011/ 2646-964natasa.sokolovic@mduls.gov.rs
Snežana Davidović011/ 2646-964snezana.davidovic@mduls.gov.rs

Sekretarijat Ministarstva

Sekretarijat Ministarstva011/3620-146sekretarijat.mduls@mduls.gov.rs Birčaninova 6, 11 000 Beograd

Sektor za ljudska i manjinska prava i slobode

Sektor za ljudska i manjinska prava i slobode011/3643-927prava.slobode.registri@mduls.gov.rsBirčaninova 6, 11 000 Beograd

Sektor za matične knjige i registre

Sektor za matične knjige i registre011/3643-929maticneknjigeiregistri@mduls.gov.rsBirčaninova 6, 11 000 Beograd

Sektor za upravljanje ljudskim resursima

Sektor za upravljanje ljudskim resursima011/2685-345ljudskiresursi@mduls.gov.rsBirčaninova 6, 11 000 Beograd

Sektor za stručno usavršavanje

Sektor za stručno usavršvnje011/3612-672strucno.usavrsavanje@mduls.gov.rsBirčaninova 6, 11 000 Beograd

Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju

Sektor za evropske integracije i međunarodnu saradnju011/3348-441euintegracije@mduls.gov.rsDečanska 8a, 11 000 Beograd

Sektor za sistem lokalne samouprave

Sektor za sistem lokalne samouprave011/3060-101lokalna.samouprava@mduls.gov.rsKoče Popovića 3, 11 000 Beograd

Upravni inspektorat

Upravni inspektorat011/3112-631upravni.inspektorat@mduls.gov.rsDečanska 8, 11 000 Beograd

Srpsko-korejski informatički pristupni centar

Srpsko-korejski informatički pristupni centar011/334-9980dara.gravara@mduls.gov.rs Dobrinjska 11, 11000 Beograd
 060/33-00-659

Odeljenje za podršku radu Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor

Odeljenje za podršku radu Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor011/3114-719kontakt@inspektor.gov.rsDečanska 8, 11 000 Beograd