Сектор за регистре и локалну самоуправу

pomocnik ministra marina drazic

Марина Дражић

помоћница министра

Сектор за регистре и локалну самоуправу обавља нормативне послове који се односе на систем матичних књига, вођење другостепеног управног поступка, давање мишљења о уставности и законитости општих аката градских, односно општинских управа које воде матичне књиге.

 

Сектор пружа међународну правну помоћи у прибављању јавних исправа и извештава о спровођењу ратификованих билатералних и мултилатералних уговора у процесу европских интеграција.

 

Спроводи и активности на одржавању и унапређењу Регистра матичних књига, као јединствене електронске базе података о личним стањима грађана.

 

У пословима вођења јединственог бирачког списка, обезбеђује усклађеност и тачност података, у складу са законом врши промене у бирачком списку, прати и унапређује стање у тој области.

 

У делокругу Сектора су и послови који се односе на успостављање и вођење Централног регистра становништва, као поуздане државне базе података која садржи тачне и ажурне податке о становништву Републике Србије у електронском облику.

 

При томе,  Сектор обезбеђује техничку подршку, као и развој и унапређења информационих система и електронских база података које се воде у Министарству (Регистар матичних књига, Јединствени бирачки списак и Регистар политичких странака).

 

Сектор такође обавља послове који се односе на уређење система локалне самоуправе и територијалне аутономије, као и послове територијалне организације Републике Србије и управља реформом система локалне самоуправе.

 

Припрема прописе који уређују изборе за органе локалне самоуправе, непосредно изјашњавање грађана и врши надзор над законитошћу рада и аката јединица локалне самоуправе.

 

Сектор прати стање у области локалне самоуправе и пружа подршку у циљу решавања секторских проблема јачања капацитета јединица локалне самоуправе и прати број запослених у јединицама локалне самоуправе.

 

Обавља послове у вези са коришћењем и расподелом средстава и наменских примања буџета Републике Србије за финансирање локалне самоуправе – програм развоја система локалне самоуправе.

 

Више о надлежностима Сектора за регистре и локалну самоуправу 

Председник општине Љиг Драган Лазаревић и председник општине Лајковац Андрија Живковић посетили су данас Министарство државне управе и локалне самоуправе, где су са министарком Маријом Обрадовић разговарали о будућој сарадњи и унапређењу рада општинских управа. Указавши на то да је Министарство недавно објавило Јавни позив......

„Јединице локалне самоуправе су кључна карика у пружању услуга грађанима и привреди. Из године у годину расте задовољство грађана квалитетом услуга које им градске, односно општинске управе пружају, а унапређени су и механизми за веће учешће грађана у креирању јавних политика на локалном нивоу“, поручила......

Сектор за матичне књиге и регистре припремио је Електронски водич за подношење предлога за давање овлашћења за обављање послова матичара. Циљ овог водича је да његовим корисницима – матичним службама олакша примену прописа из области матичних књига и то у делу који се односи на......

Република Србија као потписница две конвенције за искорењивање апатридије и заштиту лица без држављанства, Конвенција о статусу лица без држављанства из 1951. године и Конвенција о смањењу броја лица без држављанства из 1961. године, спроводи низ активности како би до 2024. године, под окриљем кампање......

У претходном периоду, у складу са мерама Владе ради спречавања, појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19, Министарство државне управе и локалне самоуправе је свим општинским и градским управама упутило препоруке о начину поступања матичара у вези са закључењем брака. И поред тога што је......

У претходном периоду, у складу са мерама Владе ради спречавања, појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19, Министарство државне управе и локалне самоуправе је свим општинским и градским управама упутило препоруке о начину поступања матичара у вези са закључењем брака. И поред тога што је......

Бирчанинова 6, 11000 Београд

011/2685-344

 registri.lsamouprava@mduls.gov.rs