Сектор за управљање људским ресурсима

ivana savicevic pomocnica

Ивана Савићевић

помоћница министра

Сектор за управљање људским ресурсима обавља послове који се односе на системе плата и радних односа у јавној управи – државним органима, јавним агенцијама, јавним службама, јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама.

 

Сектор прати прописе Европске уније и усклађује домаће прописе из области система плата и радних односа са прописима Европске уније и учествује у припреми међународних уговора и пројеката из ове области.

 

Више о надлежностима Сектора за управљање људским ресурсима

Министарство државне управе и локалне самоуправе наставило је имплементацију активности предвиђених пројектом ,,Подршка МДУЛС-у у модернизацији процедуре кадровског планирања у државној управи и усаглашавању Каталога радних места у државној управи и локалним самоуправама“. Одржане су три радионице, чији је циљ био провера и усаглашавање породица......

Пројекат “Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2” који заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи Савет Европе у Србији, објављује позив за ангажовање консултанта – за спровођење пројектног задатка „Техничка помоћ Министарству државне управе и локалне самоуправе у развоју оквира......

У оквиру друге фазе заједничког програма Европске Уније и Савета Европе „Horizontal Facilty for Western Balkans and Turkey“, Савет Европе тражи највише 20 (двадесет) међународних консултанта (пружалаца услуга) и највише 30 (тридесет) националних консултанта (пружалаца услуга) за подршку спровођењу акције „Промовисање различитости и равноправности у......

Влада Србије усвојила је Уредбу о интерном тржишту рада која предвиђа од 1. јануара 2020. формирање електронске базе података која се води на интернет презентацији Службе за управљање кадровима. У тој бази ће бити доступне информације о слободним радним местима у државним органима, органима аутономне......

Влада Србије је на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе донела уредбе којима се уређује вредновање радне успешности државних службеника и потребне компетенције за рад у државним органима. Циљ Уредбе о вредновању радне успешности државних службеника, која је недавно ступила на снагу је да......

„У време кад је знање кључно за остваривање зацртаних циљева политика у свим сегментима друштва, када нам оно даје предност, гарантује резултате, успех, велику пажњу морамо посветити и методама за преношење знања. Управо зато менторство јесте један од више од 10 препознатих метода у спровођењу......

Бирчанинова 6, 11000 Београд

011/2685-345

ljudskiresursi@mduls.gov.rs