Sektor za upravljanje ljudskim resursima

ivana savicevic pomocnica

Ivana Savićević

pomoćnica ministra

Sektor za upravljanje ljudskim resursima obavlja poslove koji se odnose na sisteme plata i radnih odnosa u javnoj upravi – državnim organima, javnim agencijama, javnim službama, jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama.

 

Sektor prati propise Evropske unije i usklađuje domaće propise iz oblasti sistema plata i radnih odnosa sa propisima Evropske unije i učestvuje u pripremi međunarodnih ugovora i projekata iz ove oblasti.

 

Više o nadležnostima Sektora za upravljanje ljudskim resursima

U okviru druge faze zajedničkog programa Evropske Unije i Saveta Evrope „Horizontal Facilty for Western Balkans and Turkey“, Savet Evrope traži najviše 20 (dvadeset) međunarodnih konsultanta (pružalaca usluga) i najviše 30 (trideset) nacionalnih konsultanta (pružalaca usluga) za podršku sprovođenju akcije „Promovisanje različitosti i ravnopravnosti u......

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o internom tržištu rada koja predviđa od 1. januara 2020. formiranje elektronske baze podataka koja se vodi na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima. U toj bazi će biti dostupne informacije o slobodnim radnim mestima u državnim organima, organima autonomne......

„U vreme kad je znanje ključno za ostvarivanje zacrtanih ciljeva politika u svim segmentima društva, kada nam ono daje prednost, garantuje rezultate, uspeh, veliku pažnju moramo posvetiti i metodama za prenošenje znanja. Upravo zato mentorstvo jeste jedan od više od 10 prepoznatih metoda u sprovođenju......

Birčaninova 6, 11000 Beograd

011/2685-345

ljudskiresursi@mduls.gov.rs