Sektor za upravljanje ljudskim resursima

ivana savicevic pomocnica

Ivana Savićević

pomoćnica ministra

Sektor za upravljanje ljudskim resursima obavlja poslove koji se odnose na sisteme plata i radnih odnosa u javnoj upravi – državnim organima, javnim agencijama, javnim službama, jedinicama lokalne samouprave i autonomnim pokrajinama. Sektor takođe vodi računa o ostvarivanju prava zaposlenih u javnom sektoru na novčanu naknadu ili otpremninu u postupku racionalizacije, uključujući i način određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.

 

Sektor prati propise Evropske unije i usklađuje domaće propise iz oblasti sistema plata i radnih odnosa sa propisima Evropske unije i učestvuje u pripremi međunarodnih ugovora i projekata iz ove oblasti.

 

Više o nadležnostima Sektora za upravljanje ljudskim resursima

U okviru druge faze zajedničkog programa Evropske Unije i Saveta Evrope „Horizontal Facilty for Western Balkans and Turkey“, Savet Evrope traži najviše 20 (dvadeset) međunarodnih konsultanta (pružalaca usluga) i najviše 30 (trideset) nacionalnih konsultanta (pružalaca usluga) za podršku sprovođenju akcije „Promovisanje različitosti i ravnopravnosti u......

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o internom tržištu rada koja predviđa od 1. januara 2020. formiranje elektronske baze podataka koja se vodi na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima. U toj bazi će biti dostupne informacije o slobodnim radnim mestima u državnim organima, organima autonomne......

„U vreme kad je znanje ključno za ostvarivanje zacrtanih ciljeva politika u svim segmentima društva, kada nam ono daje prednost, garantuje rezultate, uspeh, veliku pažnju moramo posvetiti i metodama za prenošenje znanja. Upravo zato mentorstvo jeste jedan od više od 10 prepoznatih metoda u sprovođenju......

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić razgovarao je danas sa predstavnicima Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) koju predvodi Džejms Ruf. Glavna tema sastanka bila je nastavak reforme sistema plata, za koju je Ruf ocenio da je veliki pomak napravljen, kao i da se......

Birčaninova 6, 11000 Beograd

011/2685-345

ljudskiresursi@mduls.gov.rs