Електронски водич за подношење предлога за давање овлашћења за обављање послова матичара

Сектор за матичне књиге и регистре припремио је Електронски водич за подношење предлога за давање овлашћења за обављање послова матичара.

Циљ овог водича је да његовим корисницима – матичним службама олакша примену прописа из области матичних књига и то у делу који се односи на овлашћења за обављање послова матичара и на тај начин допринесе унапређењу вођења овог поступка.

Поред прописа којима је регулисана ова област, водич садржи и опис поступка, као и смернице за правилно поступање органа – подносиоца предлога, како би се ова врста управног поступка спровела на што бржи и ефикаснији начин.