Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина, као и да дају своје предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина спроводи се у периоду од 8. до 28. децембра 2016. године.

Учесници у јавној расправи могу своје предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре да достављају Министарству државне управе и локалне самоуправе, на е-mail: ljiljana.bekcic@mduls.gov.rs или на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина“.

По окончању јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи.

ЈАВНИ ПОЗИВ

НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА И СЛОБОДА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ УЗ НАЦРТ ЗАКОНА

ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА И СЛОБОДА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА