ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ И ДРУШТВОМ ЗА ПРОЈЕКАТ „РЕКОНСТРУКЦИЈE И ДОГРАДЊE ЗАДРУЖНОГ ДОМА У СУВОЈНИЦИ, НА К.П. БР.1510 КО СУВОЈНИЦА“

На основу Финансијског уговора „Партнерство за локални развој“ потписаног између Републике Србије и Европске инвестиционе банке дана 15. априла 2019. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе, као Промотер овог пројекта, подржава побољшање квалитета пружања услуга на локалном нивоу путем реконструкције постојеће инфраструктуре у одабраним јединицама локалне самоуправе. У склопу реализације пројекта, а у складу са захтевима „Еколошких и социјалних стандарда“ Европске инвестиционе банке, израђен је Нацрт Плана управљања животном средином и друштвом за пројекат „Реконструкцијe и доградњe Задружног дома у Сувојници, на к.п. бр.1510 К.О. Сувојница“, који се реализује на основу наведеног Финансијског уговора.

 

Поступак јавних консултација о Нацрту Плана управљања животном средином и друштвом за пројекат „Реконструкцијe и доградњe Задружног дома у Сувојници, на к.п. бр.1510 К.О. Сувојница“ ће бити спроведен у периоду од 12. фебруара 2021. године до 27. фебруара 2021. године. Позив за све заинтересоване грађане и стручну јавност, Нацрт Плана управљања животном средином и друштвом, презентација са кључним елементима Нацрта Плана и Образац за достављање сугестија су доступни за увид и преузимање на интернет страници Општине Сурдулица – www.surdulica.org.