Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству државне управе и локалне самоуправе

Министарство државне управе и локалне самоуправе на основу члана 54. Закона о државним службеницима и Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-7159/2018 од 27. јула 2018. године и 51 Број: 112-8068/2018 од 28. августа 2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ
МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ

  1. Радна места која се попуњавају:Радно место за послове припреме каталога и вредновање радних места у јавном сектору,Група за каталогизацију и вредновање радних места у јавном сектору, Одсек за систем плата и каталогизацију и вредновање радних места у јавном сектору,Сектор за управљање људским ресурсима, звање саветник – 2 извршиоца. 
  2. Радно место за координацију промена у систему локалне самоуправе, Група за управљање променама у систему локалне самоуправе, Сектор за систем локалне самоуправе, звање саветник – 1 извршилац.
  3. Радно место за послове личног статуса грађана са иностраним елементом, бирачког списка и давања овлашћења за обављање послова матичара, Одсек за лични статус грађана, Сектор за матичне књиге и регистре, звање саветник –1 извршилац.
  4. Радно место за послове извештавања, Одељење за правне, кадровске и послове јавних набавки, Секретаријат министарства, звање млађи саветник – 1 извршилац.