Јавни позив за учешће у јавној расправио нацрту закона о изменама и допунама закона о матичним књигама

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о матичним књигама (у даљем тексту: Нацрт закона) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту закона одржаће се од 29. јануара до 19. фебруара 2018. године. Учесници у јавној расправи су представници државних органа, органа државне управе, јединица локалне самоуправе, јавних установа и јавних служби, привреде, академске стручне јавности, невладиног сектора, као и друге заинтересоване стране.Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству државне управе и локалне самоуправе путем електронске поште на адресу: maticneknjigeiregistri@mduls.gov.rs или на адресу Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6, са напоменом: ,,За јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о матичним књигама“.

Предлози, сугестије и коментари достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона. У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан Округли сто, 13. фебруара 2018. године у Београду, Kлуб посланика, у Толстојевој 2, са почетком у 13.00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта закона.

Заинтересовани учешће на Округлом столу треба да пријаве на електронску пошту biljana.petkovic@mduls.gov.rs, најкасније до 9. фебруара 2018. године, ради најаве уласка у зграду Палате Србије. По окончању Јавне расправе, Министарство државне управе и локалне самоуправе ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од окончања јавне расправе исти објавити на интернет презентацији Министарства и Порталу е-управе.

Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о матичним књигама сa oбразложењем, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о матичним књигама одредио Одбор за правни систем и државне органе.

Детаље позива и пратећа документа погледајте испод.