Јавни позиви за подршку одговору на последице ковида 19 на локалном нивоу

Програм Swiss PRO објавио је два нова јавна позива у циљу пружања подршке локалним заједницама у ублажавању утицаја кризе изазване пандемијом ковида 19. Влада Швајцарске ће кроз ова два позива са укупно 435.000 евра подржати до 30 пројеката којима се повећава доступност услуга социјалне заштите за рањиве друштвене групе, као и побољшава положај грађана који живе у подстандардним ромским насељима.

До 20 локалних самоуправа ће добити подршку за спровођење услуга социјалне заштите усмерених на ублажавање ефеката ковида 19. Укупна вредност овог позива је 312.000 евра, а пројекти ће имати најмање 1.000 корисника, док ће спровођење трајати од 10 до 12 месеци, уз могућност партнерства са Центром за социјални рад.

Јавни позив је отворен до 26. фебруара 2021. године, а право учешћа имају 96 градова и општина из региона Шумадије и западне Србије и Источне и јужне Србије, и то из II, III и IV групе развијености, а које тренутно пружају до три услуге социјалне заштите у локалној заједници.

Још 10 локалних пројеката ће бити подржано у оквиру јавног позива за подршку одговору на последице ковида 19 у подстандардним ромским насељима. Укупна вредност овог позива је 123.000 евра, а пројекти ће побољшати приступ правима и основним потребама за најмање 300 корисника, док ће спровођење трајати од осам до десет месеци.

И овај јавни позив је отворен до 26. фебруара 2021. године, а право учешћа имају 57 локалних самоуправа из региона Шумадије и западне Србије и Источне и јужне Србије које у складу са Мапирањем подстандардних ромских насеља имају на својој територији најмање једно неформално насеље са најмање 100 грађана и грађанки, као и организације цивилног друштва које имају најмање две године искуства, нарочито у раду на побољшању статуса ромске националне мањине. За пројекте локалних самоуправа је обавезно партнерство са организацијама цивилног друштва, док ОЦД могу и самостално да конкуришу.

Све информације о јавним позивима и документација за пријављивање доступни су на интернет страници програма Swiss PRO.

Kако би детаљно информисао представнике локалних самоуправа о начину пријављивања, критеријумима за избор пројеката и дозвољеним трошковима, програм Swiss PRO ће организовати информативне сесије путем интернета од 1. до 5. фебруара. Заинтересовани учесници могу пријавити за присуство информативним сесијама попуњавањем електронског формулара.

Јавни позив се спроводи у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“ који подржава Влада Швајцарске у сарадњи са Владом Србије, а спроводи Kанцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у партнерству са Сталном конференцијом градова и општна (СKГО).