Крајњи рок за евидентирање стварних власника истиче 31. јануара

У складу са изменама и допунама Закона о Централној евиденцији стварних власника, усвојеним 23. децембра 2019 године, сви регистровани субјекти, укључујући удружења, задужбине и фондације, дужни су да евидентирају податке о стварном власнику у Централну евиденцију најкасније до 31. јануара 2020. године.

Регистровани субјекти треба електронским путем да унесу податке у Централну евиденцију стварних власника коју води Агенција за привредне регистре (АПР), а ову обавезу треба да изврше заступници у привредним друштвима и друштвима у ликвидацији, задругама, огранцима страних привредних друштава, удружењима и пословним удружењима, фондацијама, задужбинама, установама и страним представништвима привредних друштава. Ова евиденција је за регистроване субјекте бесплатна.

Подсећамо сва удружења, задужбине и фондације да изврше упис у Централну евиденцију стварних власника, посебно имајући у виду члан 14. Закона о Централној евиденцији стварних власника којим су предвиђене новчане казне за правно лице, односно удружење, задужбину или фондацију у висини од 500.000 до 2.000.000 динара, односно за одговорно лице у правном лицу у распону од 50.000 до 150.000 динара.

Увид у Централну евиденције, упутства за упис и контакт податке за подршку можете наћи на сајту Агенције за привредне регистре.