ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАТУМИМА ОДРЖАВАЊА СТРУЧНИХ ИСПИТА У МАРТУ 2020.

Стручни испити у марту 2020. године, одржаће се у испитним роковима према следећем, планираном распореду. О свим евентуалним изменама у датумима одржавања стручних испита кандидати ће бити благовремено обавештени објавом на веб презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе.

  • Државни стручни испит за кандидате са високим образовањем – 17. 24. и 26. марта
  • Државни стручни испит за кандидате са средњим образовањем – 19. марта
  • Испит за инспектора – 18. марта