ОБАВЕШТЕЊЕ у вези са подношењем захтева за полагање стручних испита

У складу са Уредбом о организацији рада послодаваца за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/20) и препорукама за организацију процеса рада у условима ванредног стања, обавештавамо да заинтересовани кандидати за полагање стручних испита из делокруга Министарства државне управе и локалне самоуправе захтеве за полагање стручних испита подносе преко поште на адресу Бирчанинова 6, 11000 Београд.

Кандидати који испуњавају прописане услове за одобравање полагања стручних испита, након што се стекну услови за организацију и спровођење стручних испита, биће обавештени о датуму, времену и месту полагања стручних испита.