OБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА ПОШТОМ КОЈУ АДРЕСИРАТЕ НА МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

С обзиром на ванредну ситуацију у земљи изазвану вирусом COVID19 Министарство државне управе и локалне самоуправе издаје важно обавештење о постављању питања и подношењу захтева, предмета и других поднесака за време трајања ванредног стања.

Све предмете, захтеве и друге врсте поднесака која се односе на делокруг рада државног органа можете потписане и скениране достављати на адресе електронске поште према организационим јединица којима упућујете исте.

Списак адреса електонске поште организационих јединица Министарства државне управе и локалне самоуправе:

 

Служба за сарадњу са медијима:

press.mduls@mduls.gov.rs

Секретаријат Министарства:

sekretarijat.mduls@mduls.gov.rs

Сектор за људска и мањинска права и слободе:

 prava.slobode.registri@mduls.gov.rs

Сектор за матичне књиге и регистре:

maticneknjigeiregistri@mduls.gov.rs

Сектор за управљање људским ресурсима:

ljudskiresursi@mduls.gov.rs

Сектор за стручно усавршавање:

sanja.kecman@mduls.gov.rs

Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу:

euintegracije@mduls.gov.rs

Сектор за систем локалне самоуправе:

lokalna.samouprava@mduls.gov.rs

Управни инспекторат:

upravni.inspektorat@mduls.gov.rs

Српско-корејски информатички приступни центар:

dara.gravara@mduls.gov.rs

Одељење за подршку раду Координационој комисији за инспекцијски надзор:

kontakt@inspektor.gov.rs

Одељење за  уређење и координацију система јавне управе

lidija.radenovic@mduls.gov.rs

Одељење за стратешко планирање јавне управе

ljiljana.uzelac@mduls.gov.rs

Уколико нисте у могућности да наведене предмете и захтеве подносите путем електронске поште, исти се могу поднети и путем поште.