Оглас за консултаната на пројекту “Управљање људским ресурсима на локалном нивоу – фаза 2”

Пројекат “Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2” који заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи Савет Европе у Србији, објављује позив за ангажовање консултанта – за спровођење пројектног задатка „Техничка помоћ Министарству државне управе и локалне самоуправе у развоју оквира компетенција за запослене у локалним самоуправама“ у Републици Србији. Овај пројектни задатак се спроводи у оквиру Пројектне активности 1.1.2 „Подршка централном нивоу за унапређење стратешког и правног оквира за управљање и развој људских ресурса у локалним самоуправама“.

У прилогу се налазе „Образац уговора“(Act of Engagement) и „Тендерски документ/Пројектни задатак“ (Tender File/Terms of Reference).

Молимо кандидате да попуне „Образац уговора“ и приложе неопходну документацију наведену у „Тендерском документу/Пројектном задатку“.

Рок за пријаве је 3. јун 2020. годинеПријављивање се врши електронским путем (на енглеском језику) на адресу  lsg.serbia@coe.int

Образац Уговора и тендерски документ можете преузети на линку https://www.coe.int/sr_RS/web/belgrade/-/call-for-tend-2