Партнерство за отворену управу: Резултати Јавног позива за учешће у радној групи за израду Акционог плана 2020-2022. године

Комисија састављена од представника Министарства државне управе и локалне самоуправе и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије обавештава подносиоце пријава и осталу заинтересовану јавност о резултатима Јавног позива организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Посебној међуминистарској радној групи за израду Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2020 – 2022. године.

На основу извршеног вредновања пристиглих пријава на Јавни позив Комисија је утврдила Листу поднетих пријава, Листу одбачених пријава и Листу изабраних организација цивилног друштва за чланство у Посебној међуминистарској радној групи за израду Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2020 – 2022. године.

Подносиоци пријава могу остварити увид у поднете пријаве и осталу документацију, укључујући и подношење захтева за достављање наведене документације електронским путем, у року од три дана од дана објављивања ових резултата, док се приговор може изјавити в.д. директору Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом у року од осам дана од дана њиховог објављивања.

У случају потребе за додатним информацијама можете се обратити Родић Данилу из Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, телефоном на 011/311-38-59 или електронски на адресу danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs.