Продужен јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи у областима: Лични развој и вештине и Тренинг тренера

Национална академија за јавну управу је дана 11. марта 2020. године објавила јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи у областима стручног усавршавања: Лични развој и вештине и Тренинг тренера.

Након проглашеног ванредног стања у циљу спречавања ширења корона вируса COVID-19, Влада РС је на седници одржаној 24. марта 2020. године донела Уредбу о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 41/20).

С тим у вези, обавештавамо да ће наведени јавни позив бити продужен за 30 дана након престанка ванредног стања.

Пријаве на јавни позив подносе се у електронском облику путем Портала еУправе на линку.