Програм Swiss PRO -Јавни позив за подршку јединицама локалне самоуправе у јачању капацитета за унапређење е-Управе

Програм Swiss PRO је објавио Јавни позив за подршку јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) у јачању капацитета за унапређење еУправе, који је доступан у српској и енглеској верзији на сајту програма.

Програм ће подржати до 40 јединица локале самоуправе за унапређење еУправе и пружање еУслуга грађанима, кроз пружање техничке подршке за успостављање функционалне управљачке структуре и доделу бесповратних средстава за набавку ИТ опреме и софтвера. Укупан фонд је 350,000 евра, а износ бесповратних средстава је од 7.000 до 9.000 евра по пројекту. Рок за пријављивање је до 19. августа 2019.

Такође, овом јавном позиву је претходило и објављивање сажетка процене стања еУправе у Србији, а резултати истраживања по појединачним локалнм самоурпавама су достављени свим учесницима истраживања ради припреме пројеката за јавни позив. Сажетак је доступан на веб сајту програма.

Програме је промовисао јавни позив и истраживање програм на локалним и националним медијима, и велико је интересовање како медија тако и локалних самоуправа за ову област.

Како би се заинтересоване локалне  самоуправе упознале са детаљима јавног позива – укључујући начин пријављивања и учешћа, као и критеријуме за избор пројеката, програм Swiss PRO ће организовати информативне сесије према следећем распореду:

• Краљево, у четвртак, 11. јула, Трг Јована Сарића број 1, Сала 2 Скупштине града Краљева, у 12.30 часова.
• Ужице, у петак, 12. јула, Петра Ћеловића бб, Сала Градског развојног центра (РРА Златибор), у 12.30 часова.
• Смедерево, у понедељак, 15. јула, Омладинска 1, Велика сала Скупштине града Смедерева, у 12.30 часова.
• Зајечар, у уторак, 16. јула, Трг Ослобођења 1, Мала сала Градске управе Зајечар, у 12.30 часова.
• Ниш, у среду, 17. јула, Седмог јула 2, Хол Градске куће Ниш, у 12.30 часова.
• Бујановац, у четвртак, 18. јула, Карађорђа Петровића 115, Сала Скупштине општине Бујановац, у 12.30 часова.
• Шабац, у петак, 19. јула, Господар Јевремова 6, Сала Градске управе Шабац, у 12.30 часова.
• Крагујевац, у понедељак, 22. јула, Трг Тополиваца 4, Бизнис иновациони центар Крагујевац, у 12.30 часова.

Више информација о самом позиву, критеријумима за избор корисника, начину конкурисања и документација за пријављивање доступне су на интернет страници програма Swiss PRO konkursi/javni poziv .

За све додатне информације контактирајте:

  • Бојана Петровић, асистенткиња на програму Swiss PRO
  • Мобилни: +381 64 87 70 076
  • Електронска пошта: bojanap@unops.org