Пројекат јачања капацитета јавне управе у областима финансијског менаџмента, рачуноводства и финансијске контроле

Пројекат јачања капацита јавне управе развојем курикулума из области финансијског менаџмента, рачуноводства и финансијске контроле/FINAC је финансиран у оквиру Ерасмус+ програма Европске уније и започео је са реализацијом  крајем 2016. године и трајаће до новембра 2019. године.

Циљ пројекта је да се дизајнирају и развију три нова мастер програма у Србији и два у Албанији у области финансијског управљања, рачуноводства и контроле у јавној администрацији. Предвиђени су и тренинзи на универзитетским центрима и институтима за запослене у јавној управи, као и модернизација једног мастер програма у области управљања јавним финансијама у Србији.

Улога Министарства државне управе и локалне самоуправа на пројекту је да буде веза пројекта са државном управом, како би се резултати пројекта уклапали са потребама управе. МДУЛС ће помагати код  прикупљања података о знању и квалификацијама  структуре запослених у јавној управи који раде на позицијама финансијских менаџера, рачуновођа и контролора, изради потребне пратеће документације за пројектне активности, доприносиће квалитету и релевантосноти резултата пројекта учешћем у изради мастер студијских програма за Србију, учешће у Управном одбору, као и повезивањем пројекта са комплементарним и сродним иницјативама и пројектима.

Након развоја курикулума Министарство државне управе и локалне самоуправе ће извршити селекцију првих 100 државних службеника запослених у јавним финансијама којима ће бити омогућено  бесплатно усавршавање у оквиру новог мастер студијског програма  у трајању од једне године а у циљу усавршавања нивоа знања у области финансијског менаџмента, рачуноводства и контроле.

Координатор и водећа институција пројекта је Универзитет у Београду (Факултет организационих наука) уз остали домаће и иностране партнере: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Универзитет у Крагујевцу, Универзитет у Новом Пазару, Сингидунум Универзитет, Центар за образовне политике, Универзитет у Скадру, Европски универзитет у Тирани, Универзитет у Сплиту, Универзитет Гиљелмо Маркони (Италија), Масариков Универзитет (Чешка) и Матеј Бел Универзитет (Словачка).

Више информација о пројекту можете  пронаћи на  линку:  www.finac.org.rs