Регионална школа за јавну управу (РеСПА) објавила је конкурс за радно место директора РеСПА-е

Директор је руководилац Секретаријата РеСПА-е и одговоран је за обезбеђивање редовног и ефикасног функционисања РеСПА-е, за вођење /усмеравање РеСПА-е, као и за стратешко и оперативно функционисање ове организације. Именовани директор имаће обавезу да обезбеди видљивост И стратешки управља организацијом, како интерно, у оквиру РеСПА-е, у односу на менаџерски тим и остало особље, тако и екстерно кроз промоцију РеСПА-е као ресурса за њене чланове у развоју квалитетних јавних услуга.

Процес регрутовања водиће Европска канцеларија за избор кадрова (ЕПСО), ЕК.

Ако сте заинтересовани за конкурисање за радно место и испуњавате све критеријуме наведене у огласу, пошаљите своју пријаву са свим потребним документима путем е-поште на NEAR-A2-RESPA@ec.europa.eu.

Рок за пријем пријава је 3. новембар 2021. године, у поноћ (ЦET).

Документи за конкурс налазе се на следећем линку: