Усвојен је измењен каталог радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору

На седници Владе Републике Србије 24. маја 2018. године усвојен је измењен Каталог радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору.

Измене и допуне Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Сл. Гласник РС“ бр. 81/17, 6/18 и 43/18) условљене су допуном радних места за обављање послова у области производње, обезбеђивања квалитета и контроле квалитета серума, вакцина и других имунолошких препарата, производњу продуката од крви и дијагностичких средстав, као и допуном радних места у јавним службама, односно другим организацијама које су основане или послују као јавне службе и које су индиректни корисници средстава буџета аутономне покрајине Војводина, а чија радна места до сада нису била утврђена Каталогом радних места (Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију, као и Радна места у јавним службама које су индиректни и директни корисници јавних средстава из области заштите природе – нпр. Покрајински завод за заштиту природе).

Наведене измене и допуне Каталога радних места извршене су на основу примене Закона о запосленима у јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 18/16, 108/16 и 113/17) , а на основу предлога и сусгестија надлежних министарстава и обављене додатне анализе постојећих назива радних места, општих / типичних описа послова на тим радним местима, услова који се односе на захтевану стручну прему / образовање, као и додатна знања знања / испите / радно искуство.

Преузмите: