УСВОЈЕНА УРЕДБА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАДА НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Влада Србије усвојила је Уредбу о критеријумима за расподелу средстава из буџета Републике Србије за финансирање рада националних савета националних мањина ( http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/Uredba-o-kriterijumima-za-raspodelu-sredstva-iz-budzeta-RS-za-finansiranje-rada-nacionalnih-saveta.pdf).

Овом уредбом ближе се уређују критеријуми за расподелу средстава из буџета Републике Србије за финансирање рада националних савета националних мањина који су уписани у Регистар националних савета, у области културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика и писма.

Уредба је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 8/19 дана 08. фебруара 2019.године и ступила је на снагу наредног дана од дана објављивања.

Одлуку о висини средстава која се додељују за сваки регистровани национални савет доноси, као и до сада, Канцеларија за људска и мањинска права, код које су, у складу са законом, опредељена средства у буџету за финансирање националних савета.