Заједно до бољег управљања кадровима у управи

У циљу даљег унапређења управљања људским ресурсима у државној управи као једне од кључних области реформе јавне управе у процесу придруживања ЕУ, Министарство државне управе и локалне самоуправе је спровело пројекат „Подршка реформи јавне управе у Републици Србији кроз даљу подршку унапређењу система управљања људским ресурсима у државној управи“. Пројекат је финансиран од стране Фонда за добру управу Владе Велике Британије (GGF), а реализовали су га Pricewaterhouse Coopers (PwC) и Центар за европске политике (ЦЕП).

Пројекат је пружио подршку Министарству у спровођењу приоритетних активности из Политичког оквира за управљање људским ресурсима у државној управи Републике Србије, (Оквир политике за управљање људским ресурсима) чијим напретком у имплементацији је условљена и даља подршка из Инструмента предприступне помоћи Европске уније. Подршка Министарству је структуирана у три сегмента: подршка имплементацији оквира управљања људским ресурсима; подршка у изради амандмана на Закон о државним службеницима и пратећих аката и подршка унапређењу управљачке одговорности у органима државне управе.

Кроз пројектне активности израђен је предлог за увођење система компетенција у државно-службенички систем Републике Србије и увођења система управљачке одговорности у органе државне управе из којих су проистекле и информативне брошуре како би се државним службеницима и јавности представиле кључне информацијаме о овим процесима.

За потребе већег разумевања новина у службеничком систему, кроз пројекат смо обезбедили за вас брошуре и видео спотове које можете преузети/погледати:

Брошура о систему компетенција

Брошура о управљачкој одговорности