Zajedno do boljeg upravljanja kadrovima u upravi

U cilju daljeg unapređenja upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi kao jedne od ključnih oblasti reforme javne uprave u procesu pridruživanja EU, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je sprovelo projekat „Podrška reformi javne uprave u Republici Srbiji kroz dalju podršku unapređenju sistema upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi“. Projekat je finansiran od strane Fonda za dobru upravu Vlade Velike Britanije (GGF), a realizovali su ga Pricewaterhouse Coopers (PwC) i Centar za evropske politike (CEP).

Projekat je pružio podršku Ministarstvu u sprovođenju prioritetnih aktivnosti iz Političkog okvira za upravljanje ljudskim resursima u državnoj upravi Republike Srbije, (Okvir politike za upravljanje ljudskim resursima) čijim napretkom u implementaciji je uslovljena i dalja podrška iz Instrumenta predpristupne pomoći Evropske unije. Podrška Ministarstvu je struktuirana u tri segmenta: podrška implementaciji okvira upravljanja ljudskim resursima; podrška u izradi amandmana na Zakon o državnim službenicima i pratećih akata i podrška unapređenju upravljačke odgovornosti u organima državne uprave.

Kroz projektne aktivnosti izrađen je predlog za uvođenje sistema kompetencija u državno-službenički sistem Republike Srbije i uvođenja sistema upravljačke odgovornosti u organe državne uprave iz kojih su proistekle i informativne brošure kako bi se državnim službenicima i javnosti predstavile ključne informacijame o ovim procesima.

Za potrebe većeg razumevanja novina u službeničkom sistemu, kroz projekat smo obezbedili za vas brošure i video spotove koje možete preuzeti/pogledati:

Brošura o sistemu kompetencija

Brošura o upravljačkoj odgovornosti