БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМ ЗА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У 2020. ГОДИНИ

НАЗИВ ПРОГРАМА: Буџетски фонд за Програм за локалне самоуправе 2020

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет МДУЛС

КОРИСНИК: Локалне самоуправе

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Унапређење инфраструктуре и рада локалних самоуправа

БУЏЕТ:  520.000.000 динара

ЈАВНИ ПОЗИВИ: Јавни позив за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у 2019. годин и Јавни позив за подношење захтева јединица локалне самоуправе за расподелу дела средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: јануар-децембар 2020.