Propisi u pripremi

Nacrt zakona o izmenama zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

 

preuzmite dokument

Nacrt zakona o izmenama zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

 

preuzmite dokument

Nacrt zakona o izmenama zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave

 

preuzmite dokument

Nacrt zakona o izmenama zakona o zaposlenima u javnim službama

 

preuzmite dokument

Nacrt zakona o izmenama zakona o državnim službenicima

 

preuzmite dokument

Polazne osnove za izradu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o političkim strankama

 

preuzmite dokument

Polazne osnove za izradu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštitniku građana

 

preuzmite dokument