Ако сте припадник неке националне мањине, искористите право и упишите се у посебан бирачки списак

Министарство државне управе и локалне самоуправе позвало је припаднике и припаднице националних мањина, који испуњавају опште услове за стицање бирачког права у Републици Србији, да се упишу у Посебан бирачки списак и тиме стекну право да бирају и буду бирани на изборима за националне савете националних мањина који ће бити одржани на јесен ове године.

Избори ће бити расписани средином августа, а Закон о националним саветима националних мањина и његове недавно усвојене измене и допуне прецизно дефинишу читаву процедуру, која је оцењена транспарентном и демократичном од стране свих заинтересованих у овом процесу.

МДУЛС истиче да су национални савети тела која најефикасније остварују Уставом гарантована мањинска права на самоуправу у образовању, култури, информисању, употреби језика и писма.

За упис у бирачки списак неопходан је лични захтев грађана, што практично значи да без личног ангажмана припадница и припадника националних мањина у читавом процесу та права неће моћи да буду остварена у пуној мери.

Бирач се уписује на посебном обрасцу који, у писаној форми, подноси општинској, односно градској управи према месту пребивалишта. Образац захтева може се преузети на http://www.mduls.gov.rs/doc/zahtev%20za%20upis%20u%20poseban%20biracki%20spisak%20nacionalne%20manjine.pdf. Захтев се подноси према месту пребивалиста или месту боравишта за интерно расељена лица.

МДУЛС подсећа и да од броја уписаних у посебне бирачке спискове зависи и да ли ће одређени национални савет бити биран на непосредним или електорским изборима.