Антић на конференцији о будућности информација у Србији

Помоћница министра државне управе и локалне самоуправе Ивана Антић изјавила је на конференцији „Будућност информација у Србији“ да је израда нацрта Закона о слободном проступу информацијама од јавног значаја у завршној фази и да је циљ да се изменама достигну највиши међународни стандарди.

„Изменама и допунама овог закона Министарство жели још више развити област приступа информацијама од јавног значаја тако да досегне највише међународне стандарде и реши проблеме настале у пракси, али и усагласити ову област са позитивним законодавством у областима тајности података, заштити података о личности и општег управног поступка“, рекла је Антић.

Она је подсетила да су одржане јавне онлајн консултације, након тога и јавна расправа, као и да су после тога настављене консултације са органима, oрганизацијама, али и са Повереником ѕа информације од јавног значаја, како би се заједнички дошло до најбољих решења.

Према њеним речима, основна измена, којом се желело суштински утицати на побољшање информисаности грађана, је проширење круга лица на које се закон примењује.

Такође, посебна пажња посвећена је унапређењу поступка избора и престанка мандата Повереника, унапређење одредби које се односе на заменика Повереника,Стручну службу Повереника, као и усклађивање казни са Законом о прекршајима.

Једна од најбитнијих новина је нови начин израде и објављивања информатора о раду, који ће, како је рекла, бити израђиван електронски путем апликације, а која ће обезбедити да нема непотпуних информатора.

„Сви информатори ће бити доступни на једном месту – порталу информатора о раду на сајту Повереника, а који ће бити ажурирани у року од 30 дана од дана настанка промене  и биће у машински читљивом формату“, истакла је Ивана Антић.

Она је посебно указала на транспарентни  и инклузивни поступак које је министрство спровело у току рада на изменама и допунама овог закона.