Antić na konferenciji o budućnosti informacija u Srbiji

Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Ivana Antić izjavila je na konferenciji „Budućnost informacija u Srbiji“ da je izrada nacrta Zakona o slobodnom prostupu informacijama od javnog značaja u završnoj fazi i da je cilj da se izmenama dostignu najviši međunarodni standardi.

„Izmenama i dopunama ovog zakona Ministarstvo želi još više razviti oblast pristupa informacijama od javnog značaja tako da dosegne najviše međunarodne standarde i reši probleme nastale u praksi, ali i usaglasiti ovu oblast sa pozitivnim zakonodavstvom u oblastima tajnosti podataka, zaštiti podataka o ličnosti i opšteg upravnog postupka“, rekla je Antić.

Ona je podsetila da su održane javne onlajn konsultacije, nakon toga i javna rasprava, kao i da su posle toga nastavljene konsultacije sa organima, organizacijama, ali i sa Poverenikom ѕa informacije od javnog značaja, kako bi se zajednički došlo do najboljih rešenja.

Prema njenim rečima, osnovna izmena, kojom se želelo suštinski uticati na poboljšanje informisanosti građana, je proširenje kruga lica na koje se zakon primenjuje.

Takođe, posebna pažnja posvećena je unapređenju postupka izbora i prestanka mandata Poverenika, unapređenje odredbi koje se odnose na zamenika Poverenika,Stručnu službu Poverenika, kao i usklađivanje kazni sa Zakonom o prekršajima.

Jedna od najbitnijih novina je novi način izrade i objavljivanja informatora o radu, koji će, kako je rekla, biti izrađivan elektronski putem aplikacije, a koja će obezbediti da nema nepotpunih informatora.

„Svi informatori će biti dostupni na jednom mestu – portalu informatora o radu na sajtu Poverenika, a koji će biti ažurirani u roku od 30 dana od dana nastanka promene  i biće u mašinski čitljivom formatu“, istakla je Ivana Antić.

Ona je posebno ukazala na transparentni  i inkluzivni postupak koje je ministrstvo sprovelo u toku rada na izmenama i dopunama ovog zakona.