Бенмансур: Подршка јединицама локалне самоуправе у припреми посебних програма стручног усавршавања

Помоћница министра државне управе и локалне самоуправе Јасмина Бенмансур изјавила је данас на online скупу посвећеном посебном стручном усавршавању запослених у јединицама локалне самоуправе, да нови систем стручног усавршавања у јавној управи пружа велике могућности за изградњу кадровских капацитета запослених у јединицама локалне самоуправе, али истовремено захтева додатне напоре да се све оно што је предвиђено у прописима и имплементира и нађе своју пуну примену у пракси.

Тренутно посебна пажња посвећује се активностима које ће подржати јединице локалне самоуправе да спроведу све процесе које претходе доношењу посебних програма стручног усавршавања за 2021. годину.

Иако су посебни програми реална потреба запослених у јединицама локалне самоуправе, јер омогућавају унапређење капацитета у складу са специфичним потребама из делокруга и надлежности јединице локалне самоуправе, односно потребама везаним за поједина радна места, врсте послова или посебне групе корисника, посебно стучно усавршавање до сада није имало жељену динамику развоја“,  објаснила је помоћница министра.

„Желим да похвалим све вас који сте и поред отежаних услова рада изазваних пандемијом COVID-19, успели да без већих одступања спроведете процес утврђивања потреба за стручним усавршавањем у складу са методологијом која је ове године по први пут примењена на нивоу целе јавне управе, припремите извештаје о анализи потреба за стручним усавршавањем за 2021. годину и доставе их Националној академији за јавну управу у предвиђеном року“, поручила је Банмансур. „На тај начин омогућили сте да данас можемо да говоримо о томе шта је у наредном периоду потребно урадити како бисмо на крају ове године за резултат имали донете иновиране посебне програме обуке за 92 јединице локалне самоуправе“.

Бенмансур је позвала локалне самоуправе да у предстојећем периоду приоритизују рад на припреми посебних програма, за које верује да ће задовољити све стандареде квалитета, који су услов да Владин Савет за стручно усавршавање у јединицама локалне самуправе може да их оцени позитивно и подржи њихово доношење.

„Један број градова и општина већ има добру праксу у овим активностима, а сви скупа имате и нека новостечена искуства из процеса овогодишњег утврђивања потреба која су добра полазна основа за даљи рад, тако да верујем да ћемо на крају ове активности моћи да се похвалимо значајно унапређеним процесом посебног стручног усавршавања и рекордним бројем посебих програма које су донеле јединице локалне смаоуправе за 2021. годину“, закључила је Бенмансур.

Састанак је одржан у организацији пројекта Управљање људским ресурсима фаза 2, који Министарство државне управе и локалне самоуправе реализује у сарадњи са СКГО и Саветом Европе, уз финансијску подршку Европске Уније и Савета Европе, који уједно подржава јединице локалне самоуправе у припреми посебних програма за 2021. годину.

На састанку су поред представника јединица локалне самоуправе, учешће узели представници Делегације ЕУ у Београду, Националне академије за јавну управу, Сталне конференције градова и општна пројектног тима Савета Европе.