Бошњак на тематској седници Европског комитета за демократију и управљање Савета Европа

Државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе Иван Бошњак, учествовао је на тематској онлајн  седници Европског комитета за демократију и управљање Савета Европа и том приликом представио активности које је Министарство спровело у циљу остваривања права националних мањина, након проглашења ванредног стања због епидемије коронавируса.

Бошњак је истакао да је Министарство послало  допис свим јединицама локалне самоуправе о непоходности да усвојене мере у борби против епидемије COVID19 буду доступне свим грађанима, као и да мере  одступања од људских и мањинских права у условима ванредног стања ни на који начин не смеју да доведу до разликовања на основу расе, пола, језика, вероисповести, националне припадности или друштвеног порекла.

“Указано је да је потребно обезбедити да мере и саопштења упућена грађанима који живе у срединама у којима има националних мањина буду доступна, односно објављена и на језицима националних мањина који су у службеној употреби на територији јединице локалне самоуправе”, рекао је Бошњак.

Додао је и да је организована кампања којом су на друштвеним мрежама Министарства упућени апели за бробу против ширења пандемије COVID19 на језицима националних мањина.

„Услед епидемије корона вирусом, Министарство је упутило допис јединицама локалних самоуправа  са захтевом да се у ромским насељима, у којима је приступ пијаћој води отежан или онемогућен, овај проблем реши достављањем цистерни за воду или други доступан начин“, објаснио је Бошњак.

Подсетио је и на резултате анкете спроведене међу 110 запослених у ЈЛС широм Србије, коју је  урадио пројектни тим Пројекта Управљање људским ресурсима у ЈЛС 2.

“У већини одговора у анкети наглашен је значај тренинга локалних службеника за поступање у ванредним ситуацијама, употреби ИКТ система, у сервису ка грађанима, успостављању јасних процедура, интерне и екстерне комуникације и координације како вертикално тако и хорзонтално у систему јавне власти”, додао је Бошњак.