Договорен рад на унапређењу финансијске одрживости општина и градова

Данас је на састанку потпредседнице Владе и министарке државне управе и локалне самоуправе др Кори Удовички и представника Сталне конференције градова и општина (СКГО) договорен заједнички рад на припреми стратешких докумената на унапређењу положаја и одговорности локалних самоуправа, као средњорочног циља реформе јавне управе.

 

Присутни градоначелници и председници општина изразили су пуну подршку напорима Владе да се наплата јавних прихода повећа на свим нивоима власти и средњерочном циљу финансијске одржавости. Истовремено су поновили незадовољство због предложених решења у Нацрту Закона о финансирању локалних самоуправа. Удовички сматра да ослонац Закона мора бити на изворним приходима локалних самоуправа. Стога је предложила да је неопходно, у што краћем року, изаћи са конкретним предлозима за унапређење овог законског решења. Договорено је и да ће Радна група представити анализе ефекта Закона на поједине локалне самоуправе, како би се припремила прелазна решења која ће обезбедити, да, уз добро руковођење, свака локална самоуправа може да се прилагоди новим условима.

Радна група ће, поред овог задатка који има краткорочни циљ, такође размотрити и предложити измене кључне регулативе како би се, на нешто дужи рок, предложила решења која ће обезбедити потпуну финансијску дисциплину и одрживост локалних самоуправа.

Састанку су пристуствовали и представници Министарства финансија, Републичког секретаријата за јавне политике, Фискалног савета и Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД).