Градовима и општинама додељена средства из Фонда у оквиру пројекта „Локална самоуправа за 21.век“

Општинама Рача и Бајина Башта и градовима Београд, Лозница, Кикинда и Ниш биће додељено готово 110 хиљада швајцарских франака из Фонда за међуопштинску сарадњу за реализацију различитих пројеката.

Одлука о избору предлога пројеката, који ће бити финансирани из овог фонда у оквиру пројекта „Локална самоуправа за 21. век“, донета је у складу са Предлогом одлуке Комисије за избор пројеката који ће бити финансирани у оквиру Јавног позива за подношење предлога пројеката за успостављање и унапређење међуопштинске сарадње.

Општина Рача добила је средства за оснивање заједничког правобранилаштва општина Рача, Лапово и Баточина, док је општина Бајина Башта новац добила за реализацију пројекта „Наша Тара“. Граду Београду средства су одобрена за унапређење међуопштинске сарадње у циљу јачања капацитета Сервиса подршке у мобилности и комуникацији, а Лозници за процену и мапирање ризика у сливу реке Дрине. Из Фонда је још издвојен новац за пројекат успостављања међуопштинске сарадње у области комуналних делатности између Града Кикинде и Општине Нови Бечеј, док је Ниш добио средства за унапређење зоохигијене у Нишавском округу.

Пројекат „Локална самоуправа за 21. век“ Министарство реализује у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике и Сталном конференцијом градова и општина (СКГО), уз подршку Владe Швајцарске Конфедерације. Сврха пројекта јесу системске реформе у циљу јачања локалних управа у складу са Стратегијом реформе јавне управе. Реализација пројекта предвиђена је за период од јуна 2020. до фебруара 2024. године.