Јавна управа све ефикаснија, постала сервис грађана и привреде

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић оценио је да охрабује податак из анкете 1000 предузећа, који показује да привредници сматрају да је рад државне управе ефикаснији него пре годину дана.

Према анкети УСАИД-а, ове године чак 74 одсто предузећа сматра да је рад државне управе ефикаснији него пре годину дана, што је повећање у односу на 55 одсто у 2014. години.

Ружић је рекао да су комплементарне оцене истраживања и резултата Владе Србије у вези с унапређењем пословног амбијента и омогућавања бржег привредног развоја.

„Управа, чијом реформом координира Министарство државне управе и локалне самоуправе, треба да се промени из кочничара у подршку грађанима и привреди. И то је суштина читаве реформе јавне управе – да постанемо професионалнији,модернији, бржи пружалац услуга“, рекао је министар.

Према његовим речима, успех је постигнут јер је уведена размена података у управи, подаци су дигитализовани и омогућене електронске услуге привредницима и грађанима.

Он је рекао да Е-Инспектор је круна рада на реформи инспекцијског надзора, који ће повезати све податке из свих инспекција и омогућити да систем управљања ризиком у потпуности заживи.

„Захваљујући новој платформи, имаћемо јединствену базу привредника. еИнспектор ће, када у потпуности заживи омогућити паметне алгоритме за израчунавање ризика и омогућити да се фокус надзора усмери ка високоризичнима, а да се оптерећење оних који примењују високе стандарде у свом пословању, на пример, извозници, и оних који представљају, по величини и врсти посла, незнатан ризик, адекватно умањи.“, истакао је министар.

Додао је да овај систем уводи пуну транспарентност и стандардизацију поступања инспектора чиме дајемо привреди управо оно што им треба – предвидивост у пословању.

„ То јесте један од принципа на којима желимо да управа и послује- јасни захтеви, спремност да се привреда саветује, не нужно кажњава и јасне санкције за кршење закона“, рекао је он.