Јавни позив локалним самоуправама: 520.000.000 ДИНАРА ЗА ПРОЈЕКТЕ ОПШТИНА И ГРАДОВА, НАГРАДА И ЗА НАЈБОЉЕ УПРАВЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе упутило је и ове године општинама и градовима јавни позив за пријаву пројеката који ће, у потпуности или делимично, бити финансирани из Буџетског фонда за локалне самоуправе који износи 520.000.000 динара. Од ове године из Фонда, по посебном конкурсу, Министарство додељује и годишњу награду за најбољу општинску/градску управу у примени принципа доброг управљања у 2019. години, као вид финансијске подршке за даље унапређење добре управе и управљања на локалном нивоу.

Министар Бранко Ружић позива све општине и градове да до 18. фебруара ове године конкуришу са пројектима и на тај начин реше неке од проблема својих заједница. „Изузетно сам поносан на сваки од 136 пројеката који смо до сада финансирали, као и на спремност општина и градова да конкуришу са педантном документацијом“, рекао је министар и додао да су се кроз Фонд уређивале зграде општина и градова и модернизовао њихов рад, уводио еПарламент, уређивали вртићи, тргови, пијачни простор и подизао културни живот широм Србије.

По речима министра оваква подршка локалу је важна јер је велики притисак на општинама и градовима да испоруче брзе, ефикасне услуге грађанима, понуде занимљив садржај у својим заједницама и буду атрактивни за потенцијалне инвеститоре, а боре се са деценијским нерешеним проблемима који их коче у том напретку.

Градови и општине могу пријавити четири врсте пројеката (компоненте)

  • Пројекте који унапређују квалитет живота грађана и грађанки и доприносе локалном економском развоју и запошљавању – изградња, санација, доградња и реконстуркција комуналне инфраструктуре, школских, предшколских, културних и спортских објеката, као и зграда локалних институција, затим уређење паркова, пијаца, тргова и расвете –364.000.000 динара
  • Пројекте који доприносе бржем увођењу е-Управе и савремених информационих технологија ради унапређења и модернизација рада локалних управа и бољег пружања услуга грађанима, као и техничких услова за електронско повезивање са државним и другим органима и организацијама – 52.000.000 динара.
  • Пројекте организацији културних спортских, туристичких и других манифестација које су од посебног значаја за грађане на њеној територији, како и адекватан прилаз установама јавних служби особама са инвалидитетом – 46.800.0000 динара
  • Пројекте превентивног деловања на смањењу ризика од климатских промена, као и елементарних и других непогода, а све у циљу заштите имовине локалних самоуправа и грађана – 46.800.000 динара

Годишња награда за најбољу општинску/градску управу додељује се за четири области: Ефикасност и делотворност, транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе, одговорност и владавина права и равноправност и анти-дискриминација. Укупна средства која ће бити додељена општинама или градовима које су најбољи примери у примени принципа доброг управљања износе 10.400.000 динара

Општине и градови кандидују најбоље примере своје праксе у примени принципа доброг управљања, по сопственом избору, за одабрану област.

Јавни позив је објављен у Службеном гласнику 7/20 од 29.1.2020, а све неопходне информације за учешће на јавним позивима, јавни позиви и потребни обрасци могу се преузети са сајта Министарства.