Jош један корак ближе модерној, електронској управи

Предлог закона о електронској управи, који је утврђен на претходној седници Владе Србије, један је од основних стубова развоја потпуне и функционалне е-управе, а он ће у пракси први пут на системски начин обавезати на примену модерних технлогија у свим административним поступцима које грађани и привреда имају са државом.

Тим поводом министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић је изјавио да је дигитализација приоритет Владе, а да је суштина у промени начина на који се пружају јавне услуге применом нових технологија и истакао да је тежња да се папири пошаљу у архиве и историју, где им је у савременом свету и место.

„Очекујемо да ће ефекте овог закона осетити сви, и грађани и привреда, али и запослени у управи, јер омогућавамо безбедно коришћење савремених информационих и комуникационионих технологија што олакшава и убрзава комуникацију са и између државних служби. Тиме смањујемо потребу да грађани и привредници “обијају прагове” различитих институција и осигуравамо реалне шансе да они брже завршавају послове које имају са управом и да их то мање кошта. То ће подићи степен њиховог задовољства, а службеницима олакшати рад“ рекао је Ружић.

Министар је нагласио да начин рада на који обавезује овај пропис омогућава и смањење административних трошкова и повећава правну сигурност и транспарентност рада, чиме се смањује и простор за корупцију и друге видове злоупотреба вршења јавних овлашћења. „Када у рад управе уведете савремене технологије, софтвере, када онемогућите да неки папир стоји у нечијој фиоци, искљујете и сваку могућност да решавање захтева грађана зависи од воље појединца“ истакао је министар.