Кинеска асоцијација за међународно размевање заинтересована за сарадњу са Србијом

Представници Кинеске асоцијације за међународно разумевање (CAFIU) разговарали су  данас са представницима Министарства државне управе и локалне самоуправе о промовисању и унапређивању сарадње невладиних организација, али и градова и општина Србије и Кине.

Помоћница министра државне управе и локалне самоуправе Сања Путник указала је на традиционално добре односе двеју земаља, који се пре свега огледају у међусобној подршци у најважнијим питањима.

Наводећи да је Србија веома активна у оквиру механизма сарадње Кина-ЦИЕЗ и да пружа пуну подршку инцијативи Појас и пут, подсетила је да сарадња министарства у оквиру ове иницијативе датира од 2014. године.

Она је истакла да сарадња региона и градова успешно напредује и да све већи број градова и локалних самоуправа у Србији остварује партнерске односе са градовима из Кине.

Помоћница министра Ивана Антић упознала је делегацију са начином на који је уређена слобода удруживања у Србији, институционалним и законодавним оквиром, као и надлежностима и улогом Министарства у овој области.

Објаснила је да Министартво, креирајући политику у овој области, настоји да обезбеди услове за оснаживање организација цивилног друштва, кроз финансирање програма и пројеката од јавног интереса која спроводе удружења, као и њихово укључивање у доношење одлука на свим нивоима.

Оценила је да би размена искуства и сарадња српских и кинеских, као и других организација у оквиру Мреже за сарадњу НВО на новом путу свиле била од великог значаја за продубљивање сарадње.

Помоћница министра Наталија Павловић Шиниковић навела је да је Србија учесница у Партнерству за отворену управу од 2012. године, сто представља снажан инструмент за унапређење транспартности, одговрности и ефикасности јавне управе, али и одличну платформу за сарадњу организација цивилног друштва и надлежних институција државне управе у процесу припреме нацрта стратешких докумената.

Представници  Кинеске асоцијација за међународно разумевање истакли су да је основни циљ те асоцијације да свет што боље упозна Кину и да Кина што боље упозна свет, кроз сарадњу са народима, која обухвата области културе образовања, науке, технологије, здравства и људских ресурса и да је њихов циљ да се та сарадња прошири на што више земаља.

“Радићемо на томе да подстакнемо локалне самоуправе да се још активније укључе у сарадњу са кинеским градовима и провинцијама, посебно у промовисању наведених приоритетних области CAFIU, као што су информационо комуникационе технологије и унапређење људских ресурса”, закључила је Путник.