Конкурс за награду Шампиони локалног развоја 2018

Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) и Радио-телевизија Србије (РТС) уз институционално покровитељство Министарства државне управе и локалне самоуправе и у партнерству са Развојном агенцијом Србије, покрећу други конкурс за избор најбољих пракси у раду локалне самоуправе и награду Шампиони локалног развоја 2018.
На конкурсу ће бити изабрано укупно 10 општина и градова – пет шампиона и пет вицешампиона, који су реформама локалне администрације и применом нових модела и приступа у раду значајно унапредили квалитет живота у локалној заједници и ниво услуга према грађанима, привукли нове инвестиције, успоставили партнерски однос и сарадњу са постојећом привредом, подстакли предузетништво и развој локалне економије.
Награду Шампиони локалног развоја НАЛЕД и РТС су установили 2013. године са циљем да препознају и промовишу примере најбоље праксе у раду локалних самоуправа на које друге општине и градови у Србији могу да се угледају.
Општине и градови се надмећу у пет категорија – привлачење инвестиција, подршка привреди, сервис грађана, ефикасна управа, промоција туризма и културе.

Конкурс је отворен од 28. маја до 10. јуна 2018. Шампиони и вицешампиони локалног развоја за 2018. биће проглашени на свечаности крајем јуна у присуству ресорног министра, истакнутих лидера државних и међународних институција, привреде, локалних самоуправа и медија, а најбоља решења ће бити додатно промовисана на националном нивоу у сарадњи са Радио-телевизијом Србије. Победничке локалне самоуправе имају ексклузивно право да у наредне две године у промотивне сврхе користе електронски беџ (на интернет презентацији, у потпису е-маила, на промотивним материјалима), као и да на згради општине/града истакну промотивну таблу „Шампиони локалног развоја 2018“ односно „Вицешампиони локалног развоја 2018“.

 

УСЛОВИ КОНКУРСА

Право учешћа на конкурсу имају све локалне самоуправе у Србији. Градови и општине могу да конкуришу за награду у највише две од пет такмичарских категорија (једна пријава по категорији), подношењем пријава на предвиђеном обрасцу и пратеће документације. Образац за пријаву може се преузети из прилога или на интернет страници НАЛЕД-а: www.naled.rs
Пријаве и пратећу документацију треба доставити електронским путем на sampioni@naled.rs или поштом на адресу НАЛЕД-а (Македонска 30/VII, Београд) са назнаком Шампиони локалног развоја, најкасније до 10. јуна 2018. Само комплетне и благовремено поднете пријаве биће узете у разматрање (послате поштом закључно са 10. јуном). Пријава ће се сматрати комплетном ако садржи формулар са основним подацима о општини и описом решења које локална самоуправа кандидује, као и додатну документацију која доказује испуњеност критеријума за оцењивање.

 

ТАКМИЧАРСКЕ КАТЕГОРИЈЕ

Општине и градови треба да кандидују конкретна и применљива решења и документују остварене резултате у следећих пет такмичарских категорија:

  1. Привлачење инвестиција

Системска решења или примери успешне праксе у привлачењу страних инвестиција – примери:

   • Успостављен системски процес привлачења инвеститора кроз активности канцеларије за локални економски развој
   • Таргетирање инвеститора и спровођење кампања за циљану промоцију инвестиција, развијен вебсајт и промотивни материјали прилагођени потребама потенцијалних инвеститора
   • Таргетиран приступ у креирању понуде за инвеститоре, формирање индустријских зона и слободних зона, научно-технолошких паркова
   • Системски приступ ревитализацији браунфилда у сврху привлачења инвестиција
   • Реализација инвестиција кроз јавно-приватна партнерства
  1. Подршка привреди

Решења која су подстакла развој локалне привреде и предузетништва – примери:

   • Успостављање функционалног Привредног савета и система решавања проблема локалне привреде
   • Заједнички пројекти с локалном привредом у циљу унапређења услова за пословање и квалитета живота
   • Подршка привреди у решавању административних процедура, проналажењу радне снаге и стратешких партнера, аплицирању за средства
   • Програми обуке радне снаге и усклађивање образовних профила са потребама привреде
   • Олакшице и подстицаји за постојећу привреду и предузетништво, бизнис инкубатори, зоне унапређеног пословања (БИД), заједничка промоција
   • Програми подршке запошљавању и самозапошљавању
   • Транспарентан и подстицајан систем локалних такси и накнада
  1. Сервис грађана

Решења која су унапредила квалитет живота у локалној заједници и ниво услуга ка грађанима – примери:

   • Формиран услужни центар или други видови директне и двосмерне комуникације са грађанима
   • Савремене комуналне услуге
   • Савремена решења у здравству и образовању
   • Реновирање делова града, уређење паркова, тргова и јавних површина
   • Програми подршке младима и рањивим групама
   • Укључивање грађана у процес доношења одлука од значаја за функционисање ЛС
  1. Ефикасна управа

Решења која су допринела унапређењу ефикасности рада локалне администрације, бољој интерној комуникацији, смањењу сувишне бирократије – примери:

   • Увођење електронских сервиса помоћу којих грађани и привреда могу у потпуности или највећој мери да обаве административне процедуре
   • Убрзање постојећих „папирних“ процедура
   • Развијени интерни систем комуникације и управљања/менаџмента – унутар општинске / градске администрације и са јавним предузећима
   • Професионализација рада службеника и служби, примери оптималног ангажовања јавних службеника
   • Међуопштинска сарадња на заједничким пројектима
   • Ефикасан систем комуникације и сарадње са месним заједницама у циљу равномерног задовољења потреба свих грађана
  1. Промоција туризма и културе

Решења која су на посебан начин истакла туристичке и културне потенцијале и особености локалне самоуправе, обезбедиле веће интересовање туриста за њихову средине и кроз развој програма у домену туризма и културе помогле економском оснаживању локалног становништва – примери:

  • Дефинисање јединствене туристичке понуде и промоција града/општине као туристичке и културне дестинације, ревитализација туристичких локација од посебног значаја, изванредни успеси у привлачењу туриста
  • Формирање и организација рада центара за културу
  • Савремен приступ у промоцији и развоју туризма и културе (развој апликација, промо видео снимака, промоција на друштвеним мрежама…)
  • Подршка очувању старих заната, традиционалних техника и туристичких локација
  • Подршка локалним удружењима и програми економског оснаживања жена и младих на селу
  • Организовање радионица, изложби, обука и програма, наградних конкурса у циљу очувања културне баштине, промоције очувања културе код деце и младих
  • Културне манифестације које су допринеле афирмисању ЛС
  • Јединствени туристички производ и бренд
  • Међуопштинска сарадња и увезивање садржаја у циљу обогаћивања туристичких понуда (планински туризам, бањски туризам..)

*Напомена: локалне самоуправе могу да кандидују решења по сопственом избору и не морају да се ограничавају на горе наведене примере који су дати само као илустрација.

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА

Жири ће оцењивати предложена решења на основу пет унапред задатих критеријума на скали од 1 (најнижа оцена) до 5 (највиша оцена). Максималан број поена који једна општина може да освоји износи 25..
1. Применљивост решења – да ли предложено решење може да се примени у другим локалним самоуправама?
2. Мерљивост резултата и ефекти – како мерите резултате и какви су конкретни ефекти спроведеног решења?
3. Домет решења – на колико људи / привредних субјеката утиче предложено решење и на који начин?
4. Однос трошкова и бенефита – да ли бенефити од увођења решења превазилазе трошкове?
5. Иновативност – колико је решење оригинално, да ли уводи сасвим нову праксу у рад локалних самоуправа?

Одлуку о десет најбољих решења донеће стручни жири, сачињен од представника НАЛЕД-а и РТС-а, најкасније до 20. јуна 2018.