KОНТАКТ ЦЕНТАР РЕПУБЛИЧКИХ ИНСПЕКЦИЈА ПОВЕЗАН И СА СВИМ ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА

Контакт центар републичких инспекција сада је повезан са свим локалним самоуправама и на овај начин пријаве грађана и привреде, које нису у надлежности републичких инспекција, прослеђују се надлежним локалним инспекцијама.

База Контакт центра попуњена је свим потребним контакт подацима из јединица локалне самоуправе.

Контакт центар, који је почео са радом у марту месецу ове године, до сада је примио и обрадио скоро 10.000 представки, углавном за тржишну, санитарну, пореску инспекцију и Инспекторат за рад,али и друге републичке инспекције.

Од прошлог месеца реструктуриран је извештај о раду контакт центра, па садржи и информације о одговорима грађанима и привреди послатим из јединица локалне самоуправе, о поступању према њиховим представкама.

У наредном периоду очекује се завршетак повезивања Контакт центра са софтвером еИнспектор, што ће резултирати даљим унапређењем праћења  поднете представке  – односно да ли и како је инспекција поступила на основу добијене представке, као и какви су резултати извршеног инспекцијског надзора укључујући и праћење судских предмета проистеклих из инспекцијских надзора.